คลินิกเวชกรรมความงาม

ดยแพทย์ผู้มีประสบการณ์ในด้านความงามอย่าง

ยาวนานภายใต้วิสัยทัศน์การดูแลรักษาด้วยเวชภัณฑ์

และเครื่องมือทางการแพทย์ที่มีประสิทธิภาพ และ

ได้มาตรฐานระดับสากล

ด้วยการบริการที่เป็นมิตร จริงใจ โดยทีมงานมืออาชีพ เน้นผลลัพธ์ที่่ชัดเจน และเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพที่ยั่งยืนในอนาคต 

รวมถึง เปิดโอกาสให้คนไข้ได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเข้ารับการรักษาร่วมกับแพทย์ และเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้รับบริการ ในราคาที่ทุกคนเข้าถึงได้  

"ให้เราเป็นอีกหนึ่งทางเลือกของการดูแลสุขภาพและความงาม"

คลินิกเวชกรรมความงาม

ยแพทย์ผู้มีประสบการณ์ในด้านความงามอย่างยาวนาน ภายใต้วิสัยทัศน์การดูแลรักษาด้วยเวชภัณฑ์

และเครื่องมือทางการแพทย์ที่มีประสิทธิภาพ และ ได้มาตรฐานระดับสากล

ด้วยการบริการที่เป็นมิตร จริงใจ โดยทีมงานมืออาชีพ เน้นผลลัพธ์ที่่ชัดเจน และเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพที่ยั่งยืนในอนาคต 

วมถึง เปิดโอกาสให้คนไข้ได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ เข้ารับการรักษาร่วมกับแพทย์ และเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้รับบริการ ในราคาที่ทุกคนเข้าถึงได้  

"ให้เราเป็นอีกหนึ่งทางเลือกของการดูแลสุขภาพและความงาม"

คลินิกเวชกรรมความงาม

โดยแพทย์ผู้มีประสบการณ์ในด้านความงามอย่างยาวนาน ภายใต้วิสัยทัศน์การดูแลรักษาด้วย

เวชภัณฑ์และเครื่องมือทางการแพทย์ที่มีประสิทธิภาพ และ ได้มาตรฐานระดับสากล

ด้วยการบริการที่เป็นมิตร จริงใจ โดยทีมงานมืออาชีพ เน้นผลลัพธ์ที่่ชัดเจน และเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพที่ยั่งยืนในอนาคต 

รวมถึง เปิดโอกาสให้คนไข้ได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ เข้ารับการรักษาร่วมกับแพทย์ และ

เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้รับบริการ ในราคาที่ทุกคนเข้าถึงได้  

"ให้เราเป็นอีกหนึ่งทางเลือกของการดูแลสุขภาพและความงาม"

คุณจะได้มากกว่าที่่คิด..

เพราะเรามีหน้าที่ให้

พทย์ที่เป็นเจ้าของกิจการ ควบคุมคุณภาพ และดูแลคนไข้เองทุกคน แพทย์ทำหัตถการ ร้อยไห

ฉีดฟิลเลอร์ ท็อกซิน และยิงเลเซอร์เอง ทุกเคส

คุณจะได้มากกว่าที่่คิด..เพราะเรามีหน้าที่ให้

แพทย์เป็นเจ้าของกิจการ ควบคุมคุณภาพ และ ดูแลคนไข้เองทุกคน

แพทย์ทำหัตถการ ร้อยไหม ฉีดฟิลเลอร์ ท็อกซิน และยิงเลเซอร์เอง ทุกเคส

ทีมงานมืออาชีพ

ผู้ชำนาญการ คอยให้บริการทางการแพทย์ แนะนำ

ปรึกษาด้านความงาม ดูแลคุณ.. เช่นเดียวกับ คนในครอบครัว ด้วยรอยยิ้ม และความอบอุ่น

ทีมงานมืออาชีพผู้ชำนาญการ

คอยให้บริการทางการแพทย์ แนะนำปรึกษาด้านความงาม

ดูแลคุณ.. ด้วยความจริงใจ และใส่ใจ 

ใช้เครื่องมือ เทคโนโลยีที่สมสมัย 

เพื่อส่งมอบของขวัญที่มีค่า เห็นผล ปลอดภัย

ใช้เครื่องมือ เทคโนโลยี ที่สมสมัย 

เพื่อส่งมอบของขวัญที่มีค่า 

เห็นผล ปลอดภัย

ห้องทรีตเมนต์มีความเป็นส่วนตัว

ะอาด ได้มาตรฐานระดับสากล อุปกรณ์ทำหัตถกา

ผ่านการฆ่าเชื้อตามขั้นตอนมาตรฐานทุกขั้นตอน

ห้องทรีตเมนต์มีความเป็นส่วนตัว

สะอาด ได้มาตรฐานระดับสากล

อุปกรณ์ทำหัตถการผ่านการฆ่าเชื้อตามขั้นตอนมาตรฐานทุกชิ้น

ใช้เครื่องมือ เทคโนโลยีทันสมัย ได้รับ FDA

อเมริกา ยุโรป และไทย

เพื่อส่งมอบของขวัญที่มีค่า เห็นผล ปลอดภัย

ผลิตภัณฑ์ได้มาตรฐานตรวจสอบได้

ผลิตภัณฑ์ทุกชนิด ต้องผ่านการรับรอง จาก FDA และ อย.

บรรยากาศอบอุ่น

สะดวก สบาย เป็นกันเอง

ผลิตภัณฑ์ได้มาตรฐาน ตรวจสสอบได้

ผลิตภัณฑ์ทุกชนิด

ต้องผ่านการรับรองจาก FDA และ อย.

บรรยากาศอบอุ่น

สะดวก สบาย เป็นกันเอง

ผลิตภัณฑ์ได้มาตรฐานตรวจสอบได้

ผลิตภัณฑ์ทุกชนิด

ต้องผ่านการรับรองจาก FDA และ อย.