บริษัท หมอหญิงคลินิก จำกัด

เจ้าของ และแพทย์ผู้ให้บริการ ดูแลคนไข้และผู้รับบริการ

หมอหญิงคลินิก โดยมีประสบการณ์ในการดูแลคนไข้

ด้วยการปรับรูปหน้า และ ผิวพรรณ ให้ดูสวย อ่อนเยาว์

มาอย่างยาวนานมากกว่า 9 ปี

Certificates

1. ปริญญาแพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเลขที่ 35752

 

2. วุฒิบัตรความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพสาขาอายุรศาสตร์

3. Certificate of completion TT tightening barbed Coe suture with needle.  

  bangleole, Thailand.

 

4. Certificate of Dermal Filler injection by Medical map Academy.

 

5. Certificate of attendance “My beauty plan”.

  At cure latitude, Mae Fah Luang University hospital.

 

6. Certificate of allendance “Innovative Dimensions in Aesthetic Medicine

  and surgery Thai society of cosmetic dermatology and surgery. 

  Bangkok Thailand

7. Certificate of Allen dune in International conference on

“stem cell : Development at Naresuan University, Phitsanulok , Thailand.

8. Certificate of attendance “Post-Conference IV Therapy and obesity workshop,

“at school at Anti-Aging and regenerative medicine.

Mae Fah Luang University Hospital, Bangkok,Thailand.

 

9. Certificate of Allen dance

“Aesthetic and connective annual conference”

Gal derma (Thailand) LTD.

10. Certificate of attendant

aBangkok, Thailand.

11. Certificate of attendant

“Epiphanies in anti-aging and Regenerative medicine”. 

Mae Fah Luang University, Bangkok, Thailand .

เจ้าของ และแพทย์ผู้ให้บริการ ดูแลคนไข้และผู้รับบริการ หมอหญิงคลินิก โดยมีประสบการณ์
ในการดูแลคนไข้ด้วยการปรับรูปหน้า และ ผิวพรรณ ให้ดูสวย อ่อนเยาว์ มาอย่างยาวนานมากกว่า 9 ปี

พญ.ศุภักษณา สิงห์ยะบุศย์

Medical Doctor

12
3
10
1
5
8
9
6
11

Certificates