top of page

ขอบคุณนิตยสารแพรว ที่มอบ รางวัล 𝐈𝐂𝐎𝐍 𝐁𝐄𝐀𝐔𝐓𝐘 สาขา 𝐈𝐂𝐎𝐍𝐈𝐂 𝐏𝐈𝐂𝐎𝐒𝐔𝐑𝐄 𝐋𝐀𝐒𝐄𝐑ขอบคุณนิตยสารแพรว ที่มอบ รางวัล 𝐈𝐂𝐎𝐍 𝐁𝐄𝐀𝐔𝐓𝐘 สาขา 𝐈𝐂𝐎𝐍𝐈𝐂 𝐏𝐈𝐂𝐎𝐒𝐔𝐑𝐄 𝐋𝐀𝐒𝐄𝐑 𝐓𝐄𝐂𝐇𝐍𝐈𝐐𝐔𝐄 𝐅𝐎𝐑 𝐏𝐄𝐑𝐅𝐄𝐂𝐓 𝐂𝐋𝐄𝐀𝐑 𝐒𝐊𝐈𝐍 เป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับรางวัลนี้

หมอสัญญาว่าจะ รักษามาตรฐานในการรักษาคนไข้ แก้ไขปัญหาคนไข้อย่างแท้จริง เพื่อผลลัพธ์ที่ดีตลอดไปค่ะ


#หมอหญิงผู้จริงใจ | พญ.ศุภักษณา สิงห์ยะบุศย์ | แพทย์ความงามและชะลอวัย แพทย์เฉพาะทางอายุรกรรม มากว่า 15 ปี | แพทย์ผู้ก่อตั้งหมอหญิงคลินิก มากว่า 7 ปี | ปัจจุบันดูแลทีมงานกว่า 60 ชีวิต

55 views0 comments

Comments


bottom of page