top of page

งานสอนล่าสุดของ อาจารย์หมอหญิงและทีมแพทย์ของเราเข้าร่วมงานอย่างเต็มที่𝐀𝐌𝐈 𝐓𝐑𝐀𝐈𝐍𝐄𝐑งานสอนล่าสุดของ อาจารย์หมอหญิง และทีมแพทย์ของเราเข้าร่วมงานอย่างเต็มที่ 𝐀𝐌𝐈 𝐓𝐑𝐀𝐈𝐍𝐄𝐑 𝐔𝐧𝐥𝐨𝐜𝐤 𝐭𝐡𝐞 𝐜𝐨𝐝𝐞 𝐨𝐟 𝐫𝐞𝐯𝐢𝐭𝐚𝐥𝐢𝐳𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧

พญ. ศุภักษณา สิงห์ยะบุศย์ หนึ่งในตำแหน่ง 𝐒𝐩𝐞𝐚𝐤𝐞𝐫 ในงาน สอนเทคนิคฉีด 𝐅𝐢𝐥𝐥𝐞𝐫 ที่จังหวัดเชียงใหม่

จัดขึ้นโดย 𝐀𝐥𝐥𝐞𝐫𝐠𝐚𝐧 𝐓𝐡𝐚𝐢𝐥𝐚𝐧𝐝 𝐛𝐲 สถาบัน 𝐀𝐥𝐥𝐞𝐫𝐠𝐚𝐧 𝐈𝐧𝐬𝐭𝐢𝐭𝐮𝐭𝐞, 𝐔𝐒𝐀.

✦ ━━━━━━━━━━━━━━━━━

ดีไซน์ สอนและควบคุมคุณภาพการรักษาของทีมแพทย์และเจ้าหน้าที่ทุกคน โดย พญ. ศุภักษณา สิงห์ยะบุศย์ (#อาจารย์หมอหญิง) อาจารย์สอนปรับรูปหน้า Allergan Medical Institute ,AMI Trainer, USA. คนเดียวในภาคเหนือจาก 14 คนทั่วประเทศ, แพทย์เฉพาะทางอายุรกรรม, ผู้เชี่ยวชาญด้านความงามและชะลอวัย มาตรฐานระดับสากล เพื่อประโยชน์และผลการรักษาที่มีประสิทธิภาพสูงสุด ปลอดภัยสูงสุด สำหรับทุกท่าน ด้วยความรู้ ซื่อสัตย์ จริงใจ และเป็นธรรม

✦ ━━━━━━━━━━━━━━━━━

Allergan Awards and Trophies : . 2016 - 2017 Rising star Award and Trophies โล่เกียรติคุณ พญ.ศุภักษณา สิงห์ยะบุศย์ เป็นคุณหมอดาวรุ่งในการฉีดฟิลเลอร์และโบท็อกซ์ 1 ใน 4คนในประเทศไทย • 2016 – 2021 Award of Appreciation โล่เกียรติคุณการใช้ผลิตภัณฑ์สูงและต่อเนื่องตลอดมา • 2018 - 2022 Allergan Medical Institute Trainer โล่เกียรติยศ แพทย์ผู้สอนแพทย์ฉีดฟิลเลอร์และโบท็อกซ์ โดยสถาบัน Allergan, USA

✦ ━━━━━━━━━━━━━━━━━

#ทีมแพทย์หมอหญิงคลินิก แพทย์หญิง กัญญกานต์ ดีอุ่น : แพทย์สุขภาพและความงาม - ชำนาญการด้านความงามและเวชศาสตร์ชะลอวัย - ผู้อำนวยการทีมแพทย์หมอหญิงคลินิก แพทย์หญิง วิภา สุวรรณชีวะศิริ : แพทย์สุขภาพและความงาม - ชำนาญการด้านเวชศาสตร์ชะลอวัย แพทย์หญิง ปิยะนุช จิตต์เที่ยง : แพทย์สุขภาพและความงาม - ชำนาญการด้านสุขภาพอายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา

4 views0 comments

Comments


bottom of page