top of page

หมอหญิงเข้าเยี่ยมคุณประจญ ปรัชญ์สกุลท่านผู้ว่าราชการเชียงใหม่วันนี้อาจารย์หมอหญิง พญ. ศุภักษณา

ได้มีโอกาสได้เข้าเยี่ยมคุณประจญ ปรัชญ์สกุล

ท่านผู้ว่าราชการเชียงใหม่

ในนามของหมอหญิงคลินิก

และได้เข้ามอบกระเช้าผลไม้

ขอบคุณท่านผู้ว่าราชการอีกด้วยค่ะ

7 views0 comments

コメント


bottom of page