การรักษาผิวพรรณ
รักษาหลุมสิวด้วยเทคนิคผสมผสาน
Acne Scars Treatment with Venus Viva and Combination therapy
by Dr.Ying
รักษาหลุมสิวด้วยเทคนิคผสมผสาน
Acne Scars Treatment with Venus Viva and Combination therapy
by Dr.Ying
รักษาหลุมสิวด้วยเทคนิคผสมผสาน
Acne Scars Treatment with Venus Viva and Combination therapy
by Dr.Ying
รักษาสิวสเตียรอยด์
Acne Treatment
ฟื้นฟูสภาพผิวด้วยเลเซอร์
Laser Rejuvenation
รักษาหลุมสิวด้วยเทคนิคผสมผสาน
Acne Scars Treatment with Venus Viva and Combination therapy
by Dr.Ying
Show More

*ผลลัพธ์อาจจะเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละบุคคล

การปรับรูปหน้า และ รูปร่าง
ปรับรูปหน้าแบบองค์รวม ให้ดูเด็กลง
Facial Contour with Filler
By Dr.Ying
เติมเต็มบริเวณใต้ตา
Under Eye Filler

By Dr. Ying
ปรับรูปหน้าด้วยฟิลเลอร์
Facial Contour with Filler
By Dr.Ying
เติมเต็มบริเวณใต้ตา
Under Eye Filler

By Dr. Ying
เติมเต็มบริเวณใต้ตา
Under Eye Filler

By Dr. Ying
เติมเต็มบริเวณใต้ตา
Under Eye Filler

By Dr. Ying
เติมเต็มบริเวณใต้ตา
Under Eye Filler

By Dr. Ying
เติมเต็มบริเวณใต้ตา และ หน้าแก้ม
Under Eye and Mid-Cheek Filler

By Dr. Ying
Show More

*ผลลัพธ์อาจจะเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละบุคคล

การชะลอวัย
ยกใบหน้าและปรับรูปหน้าให้ดูอ่อนเยาว์
Barbed-Thread Lift and
Facial Contour with Fillers
By Dr.Ying
เติมเต็มร่องลึกด้วยฟิลเลอร์
Smile Line Filler
เติมเต็มร่องลึกด้วยฟิลเลอร์
Smile Line and Mouth Corner Fillers
แก้ไขปัญหามุมปากตกและยกร่องมุมปาก
Mouth Corner Lift with Filler
ยกใบหน้าด้วยไหมบาร์บ และ เติมเต็มคาง
Barbed-Thread Lift and Non-Surgical Chin Augmentation

By Dr.Ying
ยกใบหน้าด้วยไหมบาร์บ
Barbed-Thread Lift and Non-Surgical Chin Augmentation

By Dr.Ying
เติมเต็มและยกใบหน้าด้วยฟิลเลอร์
Facial Contour-Lift with Filler
Show More

*ผลลัพธ์อาจจะเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละบุคคล

เส้นทางการเดินทาง

1. จาก 3แยกตลาดแม่เหียะ มุ่งหน้าไป BigC หางดง กลับ 4 แยกแม่เหียะ   ประมาณ 900 เมตร หมอหญิงคลินิก อยู่ถัดจากศิริธาราคอนโด

2. จาก 4แยกแม่เหียะสามัคคี มุ่งหน้าไปตลาดสดแม่เหียะ ประมาณ           900 เมตร หมอหญิงคลินิก อยู่ถัดจากศิริธาราคอนโด

เส้นทางการเดินทาง

1. จาก 3แยกตลาดแม่เหียะ มุ่งหน้าไป BigC หางดง กลับ 4 แยกแม่เหียะประมาณ 900 เมตร หมอหญิงคลินิก อยู่ถัดจากศิริธาราคอนโด

2. จาก 4แยกแม่เหียะสามัคคี มุ่งหน้าไปตลาดสดแม่เหียะ ประมาณ           900 เมตร หมอหญิงคลินิก อยู่ถัดจากศิริธาราคอนโด

วันและเวลาเปิดให้บริการ
จันทร์ - ศุกร์   11.00 - 20.00 น.

เสาร์ - อาทิตย์  10.00- 19.00 น.

FANPAGE

© Moryingclinic.com All rights reserved.

Visitor