top of page
ลบรอยสัก

รอยสัก เป็นศิลปะของการเสริมความงามอย่างหนึ่ง ซึ่งมีประวัติอันยาวนานนับพันปี ตั้งแต่สมัย กรีก โรมัน อียิปต์ และจีนโบราณ เป็นที่นิยมของชนทุกหมู่เหล่าและทุกเผ่าพันธุ์ในทุกๆส่วนของโลกและยังเป็นที่นิยมโดยไม่มีวันเสื่อมคลาย การสักสีลงไปในชั้นใต้ผิวหนังมีหลายวิธี เช่น การตัดผิวหนังแล้วใส่สีลงไปตามที่เราต้องการ หรืออาจใช้เข็มที่มีด้านร้อยเคลือบสีอยู่แทงผ่นตามตำแหน่งที่ต้องการ หรืออาจใช้เข็มหรืวัตถุปลายแหลมจุ่มสีสักลงไป และการสักในปัจจุบันจะใช้วัสดุปลายแหลมติดกับเครื่องไฟฟ้า และสักสีลงในในชั้นใต้ผิวหนัง

ปัจจุบัน วัตถุประสงค์ของการสักได้เปลี่ยนแปลงไป ส่วนใหญ่อยู่ที่ความพอใจ เช่น

 - บางคนอยากสักเพื่อให้มีเครื่องหมายหลายๆชนิด

 - สักเพื่อให้มีเสน่ห์ดึงดูดใจเพศตรงข้าม

 - สักเพื่อแสดงความเป็นวัยรุ่น แสดงความเป็นพวกเดียวกัน

 - สักเพื่อความอยากเด่นอยากดัง

 - สักเพื่อแสดงออกถึงความรู้สึก

 - สักเพื่อเน้นงานทางด้านศิลปะ

 - สักเพื่อความสนุกสนานและแฟชั่น

 - สำหรับประเทศไทย ก็เพื่อคาถาอาคมด้วย

และการลบรอยสักนั้นก็อาจเกิดจากเหตุผลหลายประการ เช่น ผลต่ออาชีพ ผลต่อครอบครัว ต้องการแก้ไขให้สวยงามขึ้น

ลบรอยสัก

รอยสัก เป็นศิลปะของการเสริมความงามอย่างหนึ่ง ซึ่งมีประวัติอันยาวนานนับพันปี ตั้งแต่สมัย กรีก โรมัน อียิปต์ และจีนโบราณ เป็นที่นิยมของชนทุกหมู่เหล่าและทุกเผ่าพันธุ์ในทุกๆส่วนของโลก และยังเป็นที่นิยมโดยไม่มีวันเสื่อมคลาย การสักสีลงไปในชั้นใต้ผิวหนังมีหลายวิธี เช่น การตัดผิวหนังแล้วใส่สีลงไปตามที่เราต้องการ หรืออาจใช้เข็มที่มีด้านร้อยเคลือบสีอยู่แทงผ่นตามตำแหน่งที่ต้องการ หรืออาจใช้เข็มหรือวัตถุปลายแหลมจุ่มสีสักลงไป และการสักในปัจจุบันจะใช้วัสดุปลายแหลมติดกับเครื่องไฟฟ้า และสักสีลงในในชั้นใต้ผิวหนัง

 

 

ปัจจุบัน วัตถุประสงค์ของการสักได้เปลี่ยนแปลงไป ส่วนใหญ่อยู่ที่ความพอใจ เช่น

 - บางคนอยากสักเพื่อให้มีเครื่องหมายหลายๆชนิด

 - สักเพื่อให้มีเสน่ห์ดึงดูดใจเพศตรงข้าม

 - สักเพื่อแสดงความเป็นวัยรุ่น แสดงความเป็นพวกเดียวกัน

 - สักเพื่อความอยากเด่นอยากดัง

 - สักเพื่อแสดงออกถึงความรู้สึก

 - สักเพื่อเน้นงานทางด้านศิลปะ

 - สักเพื่อความสนุกสนานและแฟชั่น

 - สำหรับประเทศไทย ก็เพื่อคาถาอาคมด้วย

และการลบรอยสักนั้นก็อาจเกิดจากเหตุผลหลายประการ เช่น ผลต่ออาชีพ ผลต่อครอบครัว 

ต้องการแก้ไขให้สวยงามขึ้น

ลบรอยสัก

วิธีการลบรอยสักด้วยการใช้แสงเลเซอร์ มีด้วยกัน 2 ชนิด คือ เลเซอร์ทับทิม (Ruby Laser) และ ND Yag Laser ซึ่งการที่จะเลืกประเภทของเลเซอร์นั้น จะขึ้นอยู่กับสีที่คุณใช้ในการสัก ความลึกของการสัก รวมทั้งระยะเวลาของการสักว่าสักมานานเท่าไรด้วย การลบรอยสักด้วยเลเซอร์นั้นจะอาศัยพลังงานจากแสงเลเซอร์ที่เข้าไปทำให้เม็ดสีของหมึกที่สักลงไปซึ่งเป็นโมเลกุลใหญ่ให้แตกตัวกระจายออก แล้วอาศัยกลไกการกำจัดสิ่งแปลกปลอมของร่างกายขจัดเอาเม็ดสีที่แตกเป็นชิ้นเล็ก ๆ นั้นออกไป และทำให้

รอยสักจางลงไป โดยการทำเลเซอร์ประมาณ 3 – 7 ครั้ง ขึ้นอยู่กับปริมาณสี ชนิดของสี และระยะเวลาที่ใช้ทำในแต่ละครั้ง รวมกับขนาดหรือบริเวณพื้นที่ของรอยสักถ้าสักรูปเป็นบริเวณเล็ก ๆ อาจใช้เวลาประมาณ 5 – 10 นาที ต่อครั้ง

ลบรอยสัก

วิธีการลบรอยสักด้วยการใช้แสงเลเซอร์ มีด้วยกัน 2 ชนิด คือ เลเซอร์ทับทิม (Ruby Laser) และ ND Yag Laser ซึ่งการที่จะเลือกประเภทของเลเซอร์นั้น จะขึ้นอยู่กับสีที่คุณใช้ในการสัก ความลึกของการสัก รวมทั้งระยะเวลาของการสักว่าสักมานานเท่าไรด้วย การลบรอยสักด้วยเลเซอร์นั้นจะอาศัยพลังงานจากแสงเลเซอร์ที่เข้าไปทำให้เม็ดสีของหมึกที่สักลงไปซึ่งเป็นโมเลกุลใหญ่ให้แตกตัวกระจายออก แล้วอาศัยกลไกการ

กำจัดสิ่งแปลกปลอมของร่างกายขจัดเอาเม็ดสีที่แตกเป็นชิ้นเล็ก ๆ นั้นออกไป และทำให้

รอยสักจางลงไป โดยการทำเลเซอร์ประมาณ 3 – 7 ครั้ง ขึ้นอยู่กับปริมาณสี ชนิดของสี และระยะเวลาที่ใช้ทำในแต่ละครั้ง รวมกับขนาดหรือบริเวณพื้นที่ของรอยสักถ้าสักรูปเป็นบริเวณเล็ก ๆ อาจใช้เวลาประมาณ 5 – 10 นาที ต่อครั้ง

bottom of page