top of page

    ศูนย์ความงาม สุขภาพ และชะลอวัยหมอหญิงคลินิก MORYING Clinic Aesthetic & Wellness Center ผู้นำนวัตกรรมความงาม ผิวพรรณ การดูแลเรือนร่าง สัดส่วน และสุขภาพชะลอวัย ที่ได้รับการยกย่องให้เป็นอันดับ 1 ในภาคเหนือ ใส่ใจในการรักษา และบริการแบบเฉพาะบุคคล ด้วยความชำนาญจาก ทีมแพทย์ผู้มีประสบการณ์ด้านการรักษาและฟื้นฟู ทั้งผิวพรรณ ความงาม รูปร่าง สุขภาพ โดยไม่ผ่าตัด ประกอบกับการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยระดับโลก มาตรฐานสากล เครื่องมือทางการแพทย์ที่ได้มาตรฐานจากอเมริกา ยุโรป เวชภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ทุกชนิดที่ใช้มีคุณภาพ มาตรฐานสูง ผ่านงานวิจัยรองรับจากองค์การอาหารและยาของอเมริกา ยุโรป และประเทศไทย ตลอดจนสถานที่ที่ให้บริการมีความสะดวกสบาย สะอาดได้มาตรฐาน กระทรวงสาธารณสุข

Experienced Consultants

Quality Standard Treatment

Relaxing Atmosphere

    ศูนย์ความงาม สุขภาพ และชะลอวัยหมอหญิงคลินิก ก่อตั้งขึ้นโดย แพทย์หญิงศุภักษณา สิงห์ยะบุศย์ (อาจารย์หมอหญิง) AMI (Allergan Medical Institute Trainer) ทีมแพทย์ผู้สอนแพทย์และถ่ายทอดเทคนิคฉีดสารเติมเต็มและโบทูลินุ่มท็อกซินของ Allergan Thailand โดยสถาบัน Allergan ของอเมริกา คนเดียวในภาคเหนือ จาก 15 คนทั่วประเทศไทย ผู้ให้ความสำคัญด้านการพัฒนาบุคลากรและการบริการในทุกระดับ มุ่งมั่นในการให้บริการ ตั้งแต่การต้อนรับจนถึงผลการรักษา เพื่อให้ผู้รับบริการทุกท่านได้รับประโยชน์ คุณภาพ และความพึงพอใจสูงสุด ด้วยความรู้ ซื่อสัตย์ จริงใจ และเป็นธรรม เพราะคุณ คือ คนสำคัญ

bottom of page