top of page
BH1_4878 a.jpg

Sreening & Check Up

 

ศูนย์ความงาม สุขภาพและชะลอวัยหมอหญิงคลินิก (Morying Clinic Aesthetic and Wellness Center) ได้ให้บริการทางการแพทย์ทางด้านเวชศาสตร์ชะลอวัยโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้รับบริการมีคุณภาพชีวิตที่ดีและยืนยาว เสริมสร้างสุขภาวะ ภูมิต้านทานที่แข็งแรง ลดปัจจัยเสี่ยงของโรค รวมถึงความเสื่อมของร่างกาย อันเกิดจาก สารพิษและอนุมูลอิสระต่างๆ ที่อยู่ใน อาหาร อากาศ และสิ่งแวดล้อมที่ปนเปื้อนไปด้วยสารพิษสารโลหะหนัก โดยทางศูนย์ฯได้เลือกใช้เครื่องมือตรวจคัดครองด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยจากยุโรป

 

เครื่อง OLIGOSCAN เป็นเครื่องสเปกโตรมิเตอร์ เทคโนโลยีจากฝั่งยุโรป สำหรับประเมินโลหะหนักและแร่ธาตุในร่างกาย โดยวิเคราะห์จากค่าการดูดกลืนแสงของสะสารที่สะสมในเซลล์ ซึ่งให้ผล Real Time แตกต่างจากการตรวจจากเลือดปัสสาวะที่จะแสดงผลก็ต่อเมื่อมีการสะสมจนเกินขีดความสามารถในการรับได้ของเซลล์จึงขับออกมาในกระแสเลือดและปัสสาวะ ซึ่งผลการตรวจประเมินแร่ธาตุและโลหะหนักในร่างกายด้วยเครื่อง OLIGO SCAN นั้นเป็นการประเมินที่สอดคล้องกับผลการตรวจจากเลือด หรือปัสสาวะ นอกจากจะช่วยให้เราได้รู้ว่ามีแร่ธาตุชนิดใดในร่างกายที่มีมากหรือน้อยเกินไป ยังสามารถรู้ได้อีกว่าโลหะหนักชนิดใดที่สะสมเกินมาตรฐานและอาจส่งผลเสียต่อร่างกายเรา

Ads_Awareness_Oligoscan.png
BH2_4995 a.jpg

 

ในขณะที่การขาดหรือเกินของแร่ธาตุกว่าระดับมาตรฐานนั้น มีผลทำให้ร่างกายอ่อนแอและขาดความสมดุล ทำให้เกิดอาการผิดปกติต่างๆ อาทิ อ่อนเพลีย เหนื่อยง่าย ปวดหัวบ่อย ปวดกล้ามเนื้อ ปวดตามร่างกาย แร่ธาตุหลักที่ควรดูแลให้อยู่ในเกณฑ์ปกติมีดังนี้ แคลเซียม แมกนีเซียม ฟอสฟอรัส โซเดียมสังกะสี โพแทสเซียม ทองแดง เหล็ก ไอโอดีน ฯลฯ

 

ซึ่งในขณะที่สารโลหะหนักที่สะสมอยู่ในเซลล์นั้น มีผลทำให้เซลล์เสื่อม หรือกลายพันธุ์ ดังนั้น จึงเป็นหนึ่งในสาเหตุของการเป็นโรคต่างๆตามมา เช่นโรคหัวใจ โรคมะเร็ง โลหะหนักที่มีโทษต่อร่างกายเมื่อมีปริมาณมากเกินมาตรฐานมีดังนี้ ตะกั่ว อลูมิเนียม ปรอท แคดเมียม และสารหนู

ก่อนปรึกษาแพทย์เวชศาสตร์ชะลอวัย ต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้าง ?

 1. นัดหมายคิวปรึกษาแพทย์ล่วงหน้า

 2. รวบรวมปัญหาตามลำดับเหตุการณ์ให้แพทย์ฟังอย่างละเอียด

 3. หากมี ผลการตรวจสุขภาพครั้งล่าสุดให้นำมาด้วย

 4. หากมี โรคประจำตัว/ยา/วิตามิน/สมุนไพร ที่ทานเป็นประจำ ควรนำมาด้วย หรือ จดบันทึก/ถ่ายรูปฉลากมาให้แพทย์ดู

 5. ควรแจ้งให้เจ้าหน้าที่หรือแพทย์ทราบ หากสงสัยว่ากำลังตั้งครรภ์

 6. ควรแจ้งให้เจ้าหน้าที่หรือแพทย์ทราบ หากกำลังมีประจำเดือน

ใครที่ควรตรวจวัดระดับแร่ธาตุและโลหะหนักในร่างกายด้วย OligoScan

 • ผู้ที่อายุ 25 ปีขึ้นไป

 • ผู้ที่พบความผิดปกติทางร่างกายที่อาจเชื่อมโยงถึงสาเหตุของสารพิษโลหะหนักเกินในร่างกาย เช่น ลดน้ำหนักไม่ลง ฮอร์โมนผิดปกติ เหนื่อยง่าย แขนขาชา หรือโลหิตจาง

 • ผู้ที่อยู่ในสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ หรือใกล้แหล่งโรงงาน

 • คนที่ทำงานหรืออยู่ในแหล่งสัมผัสสาร เช่น โรงงานแบตเตอรี่ ช่างทอง ช่างเชื่อม

 • ผู้ที่มีกิจกรรมกลางแจ้งเป็นประจำ

 • ผู้ที่ชอบรับประทานอาหารนอกบ้านเป็นประจำ

 • ผู้ทีทำสีผม ทำเล็บบ่อยๆ

 • ผู้ที่ชอบรับประทานอาหารทะเลที่มาจากแหล่งปนเปื้อนน้ำเสียที่ปล่อยจากโรงงานอุตสาหกรรม

 • ผู้ที่มีวัสดุอุดฟันที่ใช้สารอะมัลกัม

 • ผู้ที่รับประทานผักผลไม้ที่มีการปนเปื้อนยาฆ่าแมลงเป็นประจำ

  

20200519_๒๐๐๕๑๙_0002.jpg

​โปรแกรมการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ (LAB TEST)

     คือ การคัดกรองภาวะสุขภาพโดยการเจาะเลือดเพื่อค้นหาความเสี่ยงของโรคหรือโรคและภาวะต่าง ๆที่ยังไม่แสดงอาการ ซึ่งการพบปัญหาแต่เนิ่น ๆ ไม่เพียงช่วยเพิ่มโอกาสในการรักษาให้ประสบความสำเร็จ ลดความรุนแรงและภาวะแทรกซ้นของโรคเท่านั้นแต่ยังเป็นการลดค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพในระยะยาวอีกด้วย

 

 • การตรวจความสมบูรณ์และจำนวนของเม็ดเลือด

 • ตรวจหากรุ๊ปเลือด

 • ตรวจหาความเสี่ยงโรคเบาหวาน

 • ตรวจหาระดับไขมันในเลือดเพื่อประเมินความเสี่ยงโรคที่เกี่ยวกับหลอดเลือด เช่น โรคหัวใจ สมอง และไต เป็นต้น

 • ตรวจเช็คการทำงานของตับ

 • ตรวจเช็คการทำงานของไต

 • ตรวจเช็คการอักเสบที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

 • การตรวจปฏิกิริยาภูมิแพ้ต่ออาหาร (Food Intolerance Test)

bottom of page