top of page

ทีมแพทย์และบุคลากรหมอหญิงการอบรมยกระดับมาตรฐาน AACI

#หมอหญิงคลินิก เตรียมความพร้อม ในการบริการคนไข้ โดยมาตรฐานความปลอดภัย ระดับสากล ไม่หยุดพัฒนาศักยภาพ ทีมแพทย์และบุคลากรหมอหญิง การอบรมยกระดับมาตรฐาน AACI

ดูแลปลอดภัยคนไข้ของหมอหญิงคลินิก เพื่อให้คนไข้ได้รับประสบการณ์การให้บริการ พร้อมทั้ง ควบคุมมาตรฐานอย่างมืออาชีพ


4 views0 comments

Comentarios


bottom of page