top of page

ปัญหาแก้มตอบ

แก้มตอบ ดูโทรม เกิดจากการสูเสียไขมันบริเวณแก้มทำให้เกิดปัญหาแก้มตอบ ใบหน้าดูโทรม ดูเหนื่อย สงผลให้กรอบหน้าไม่ชัด และดูไม่สวยงาม เรื่องของแก้มตอบ ชื่อก็บอกอยู่แล้วตามความหมายของมันเลย คือ ภาวะที่จากแก้มอิ่มก็กลายเป็นแบนเล็กลงจนดูเหมือนเป็นแอ่งน้ำได้เลย เพราะการที่ใบหน้าคนเรามีแก้มที่อวบอิ่มนั้น เกิดจากสองส่วนใหญ่ๆ คือ ไขมันและกล้ามเนื้อ ในบางภาวะที่ทำให้กินอาหารไม่ได้ จนเกิดภาวะเหมือนขาดอาหารซูบผอมลงมาก ก็จะทำให้ไขมันและกล้ามเนื้อเล็กลงจนเกิดภาวะแก้มตอบได้ ซึ่งถ้าเกิดจากสาเหตุนี้เมื่อกินอาหารมากขึ้น ก็จะกลับคืนสู่สภาพปกติได้เอง โดยไม่ต้องทำอะไร

แต่ถ้าเกิดจากโรคบางอย่างที่ทำให้มีการทำงาน

ของกล้ามเนื้อเป็นอัมพาต ไม่ว่าจะเป็นแบบชั่วคราวหรือถาวร ก็จะทำให้กล้ามเนื้อหดเล็กลงและเกิดภาวะแก้มตอบได้เช่นกัน ซึ่งการรักษาคงต้องรักษาพร้อมกันไป ระหว่างการรักษาโรคที่เป็นสาเหตุและช่วยกระตุ้นกล้ามเนื้อที่ใบหน้า ซึ่งเมื่อหายดี

แล้วก็มักจะกลับสู่สภาพเดิมได้อีกเหมือนกัน โรคที่เกิดจากความเสื่อมบางอย่าง เช่น เอดส์ มะเร็ง ที่อาจจะพบว่า คนไข้เหล่านี้มีภาวะที่ไขมันและกล้ามเนื้อสูญหายไป จนทำให้ใบหน้าดูซูบตอบ ต่มักจะเกิดทั้งใบหน้าไม่เฉพาะที่แก้มอย่างเดียว ถ้าเป็นสาเหตุแบบนี้ อาการแก้มตอบมักจะไม่หายเองต้องใช้ตัวช่วย

วิธีแก้ไขปัญหาแก้มตอบ

1. การฉีดเติมเต็มด้วยฟิลเลอร์

2. การผ่าตัดเสริมด้วยวัสดุเทียม

แก้มตอบ

แก้มตอบ ดูโทรม เกิดจากการสูเสียไขมันบริเวณแก้มทำให้เกิดปัญหาแก้มตอบ ใบหน้าดูโทรม ดูเหนื่อย สงผลให้กรอบหน้าไม่ชัด และดูไม่สวยงาม เรื่องของแก้มตอบ ชื่อก็บอกอยู่แล้วตามความหมายของมันเลย คือ ภาวะที่จากแก้มอิ่มก็กลายเป็นแบนเล็กลงจนดูเหมือนเป็นแอ่งน้ำได้เลย เพราะการที่ใบหน้าคนเรามีแก้มที่อวบอิ่มนั้น เกิดจากสองส่วนใหญ่ๆ คือ ไขมันและกล้ามเนื้อ ในบางภาวะที่ทำให้กินอาหารไม่ได้ จนเกิดภาวะเหมือนขาดอาหารซูบผอมลงมาก ก็จะทำให้ไขมันและกล้ามเนื้อเล็กลงจนเกิดภาวะแก้มตอบได้ ซึ่งถ้าเกิดจากสาเหตุนี้เมื่อกินอาหารมากขึ้น ก็จะกลับคืนสู่สภาพปกติได้เอง โดยไม่ต้องทำอะไร แต่ถ้าเกิดจากโรคบางอย่างที่ทำให้มีการทำงานของกล้ามเนื้อเป็นอัมพาต ไม่ว่าจะเป็นแบบชั่วคราวหรือถาวร ก็จะทำให้กล้ามเนื้อหดเล็กลงและเกิดภาวะแก้มตอบได้เช่นกัน ซึ่งการรักษาคงต้องรักษาพร้อมกันไป ระหว่างการรักษาโรคที่เป็นสาเหตุและช่วยกระตุ้นกล้ามเนื้อที่ใบหน้า ซึ่งเมื่อหายดีแล้วก็มักจะกลับสู่สภาพเดิมได้อีกเหมือนกัน โรคที่เกิดจากความเสื่อมบางอย่าง เช่น เอดส์ มะเร็ง ที่อาจจะพบว่า คนไข้เหล่านี้มีภาวะที่ไขมันและกล้ามเนื้อสูญหายไป จนทำให้ใบหน้าดูซูบตอบ แต่มักจะเกิดทั้งใบหน้าไม่เฉพาะที่แก้มอย่างเดียว ถ้าเป็นสาเหตุแบบนี้ อาการแก้มตอบมักจะไม่หายเองต้องใช้ตัวช่วย

วิธีแก้ไขปัญหาแก้มตอบ

1. การฉีดเติมเต็มด้วยฟิลเลอร์

2. การผ่าตัดเสริมด้วยวัสดุเทียม

bottom of page