top of page

วิธีแก้ไขรูปคางสั้น คางเหลี่ยม คางหว่ำ

ที่ไม่ได้สัดส่วน

การรักษาโดยการฉีดฟิลเลอร์ชนิด Hyaluronic acid (HA) เหมาะสมที่สุด เนื่องจากมีความปลอดภัยสู และยังดูสวยเนียนเป็นธรรมชาติอีกด้วย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเทคนิคการฉีด หากฉีดได้ดีสวยครบทั้งสามมิติ ทั้งความกว้าง ความยาว และความหนา

ปัญหารูปคางสั้น คางเหลี่ยม คางหวำ

ที่ไม่ได้สัดส่วน

คางสั้นพบได้บ่อยในคนไทยและชาวเอเชีย การมีคางสั้น คางตัดหรือคางถอยร่นมาด้านหลังส่งผลให้ใบหน้าดูสั้น ไม่สวยงาม

โดยปกติสัดส่วนด้านยาวของใบหน้าคนเราเมื่อมองเห็นหน้าตรง สามารถแบ่งได้เป็นสามส่วน คือ

1. ส่วนบน

คือบริเวณหน้าผาก เริ่มจากไรผมถึงหว่างคิ้ว

2. ส่วนกลาง

เริ่มจากหว่างคิ้วถึงฐานจมูก

3. ส่วนล่าง

คือบริเวณปากและคาง เริ่มจากฐานจมูกถึงปลายคาง

ปัญหารูปคางสั้น คางเหลี่ยม คางหว่ำ ที่ไม่ได้สัดส่วน

คางสั้นพบได้บ่อยในคนไทยและชาวเอเชีย การมีคางสั้น คางตัดหรือคางถอยร่นมาด้านหลังส่งผลให้ใบหน้าดูสั้น ไม่สวยงาม

โดยปกติสัดส่วนด้านยาวของใบหน้าคนเราเมื่อมองเห็นหน้าตรงสามารถแบ่งได้เป็นสามส่วน คือ

1. ส่วนบน

คือบริเวณหน้าผาก เริ่มจากไรผมถึงหว่างคิ้ว

2. ส่วนกลาง

เริ่มจากหว่างคิ้วถึงฐานจมูก

3. ส่วนล่าง

คือบริเวณปากและคาง เริ่มจากฐานจมูกถึงปลายคาง

วิธีแก้ไขรูปคางสั้น/คางเหลี่ยม/คางหว่ำ ที่ไม่ได้สัดส่วน

การรักษาโดยการฉีดฟิลเลอร์ชนิด Hyaluronic acid (HA) เหมาะสมที่สุด เนื่องจากมีความปลอดภัยสูง และยังดูสวยเนียนเป็นธรรมชาติอีกด้วย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเทคนิคการฉีด หากฉีดได้ดีสวยครบทั้งสามมิติ ทั้งความกว้าง ความยาว และความหนา

bottom of page