top of page

ปัญหาขมับตอบ

ขมับที่ตอบ หรือยุบตัวลงไป มองเห็นเป็นรอยบุ๋ม เหมือนมีหลุมอยู่บริเวณขมับ เกิดจากโครงสร้าง

กะโลกศีรษะของแต่ละบุคคล โดยทั่วไปกระดูก

ด้านหน้าบริเวณหน้าผาก ขมับ แก้ม คาง กล้ามเนื้อจะบางและค่อนข้างอยู่ชิดกับผิวหนัง หากเอามือจับก็จะเจอกับกระดูกได้เลย แต่ด้านข้างบริเวณขมับจะมีหลุมที่เป็นกล้ามเนื้อใหญ่ ซึ่งในบางคนอาจเป็นหลุมลึก เนื่องจากกล้ามเนื้อด้านในมีขนาดเล็กหรือฝ่อมากกว่า

คนอื่น ทำให้พื้นที่ด้านในไม่เต็มพอดีกับผิวหนังด้านนอก จึงมองเห็นว่าบริเวณขมับตอบหรือเป็นรอยบุ๋มลงไป

ปัญหาขมับตอบ

ขมับที่ตอบ หรือยุบตัวลงไป มองเห็นเป็นรอยบุ๋ม เหมือนมีหลุมอยู่บริเวณขมับ เกิดจากโครงสร้างกะโหลกศีรษะของแต่ละบุคคล โดยทั่วไปกระดูกด้านหน้าบริเวณหน้าผาก ขมับ แก้ม คาง กล้ามเนื้อจะบางและค่อนข้างอยู่ชิดกับผิวหนัง หากเอามือจับก็จะเจอกับกระดูกได้เลย แต่ด้านข้างบริเวณขมับจะมีหลุมที่เป็นกล้ามเนื้อใหญ่ ซึ่งในบางคนอาจเป็นหลุมลึก เนื่องจากกล้ามเนื้อด้านในมีขนาดเล็กหรือฝ่อมากกว่าคนอื่น ทำให้พื้นที่ด้านในไม่เต็มพอดีกับผิวหนังด้านนอก จึงมองเห็นว่าบริเวณขมับตอบหรือเป็นรอยบุ๋มลงไป

ไขมันใต้คาง/เหนียง

เกิดจาก การสะสมของชั้นไขมันบริเวณผิวใต้คาง ยิ่งคนอายุมากและไม่ดูแลควบคุมการกิน หรือควบคุมน้ำหนัก ไขมันจะยิ่งสะสมในจุดใต้คางมากขึ้นทำให้เกิดคางย้อย คางสองชั้น หรือที่เรียกกันว่า เหนียงใต้คาง

วิธีแก้ไขปัญหาไขมันใต้คาง/เหนียง

1 พลังงานความร้อน : RF (venus freeze)

2 ฉีดเมโสแฟตสลายไขมัน

วิธีแก้ไขขมับตอบ

1.การฉีดเติมเต็มด้วยฟิลเลอร์

2.การผ่าตัดเสริมด้วยวัสดุเทียม

bottom of page