top of page

ขอบคุณ Thai PBS ที่ให้เกรียรติหมอ เป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญแนะนำประโยชน์และโทษของแสงแดดขอบคุณ Thai PBS ที่ให้เกรียรติหมอ เป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญแนะนำ

ประโยชน์และโทษของแสงแดด รวมถึงวิธีป้องกัน


#แสงแดด ที่มีบริมาณมากเกินไป มีหลักฐานทางการแพทย์บ่งชี้ว่า

มีส่วนกระตุ้นให้เกิด #มะเร็ง


แต่เหมือนที่หมอพูดเป็นประจำ ทุกอย่างในโลกล้วน

เป็นเหมือนเหรียญ 2 ด้าน ที่มีทั้งประโยชน์และโทษนะคะ

ดังนั้นเราควรเข้าใจในสิ่งที่เราเลือก ว่าเรากำลังเลือกอะไรให้ตัวเองนะคะ


#หมอหญิงผู้จริงใจ

| พญ.ศุภักษณา สิงห์ยะบุศย์

| แพทย์ความงามและชะลอวัย แพทย์เฉพาะทางอายุรกรรม มากว่า 15 ปี

| แพทย์ผู้ก่อตั้งหมอหญิงคลินิกมากกว่า 7 ปี

| ปัจจุบันดูแลทีมงานมากกว่า 50 ชีวิต

21 views0 comments

Comments


bottom of page