top of page

INTEGRATE ANTI-AGING MEDICINE

การรักษาต้านความงามควบคู่การชะลอวัย ตั้งแต่ระดับเซลล์


INTEGRATE ANTI-AGING MEDICINE INTO AESTHETICS PRACTICE การรักษาต้านความงามควบคู่การชะลอวัย ตั้งแต่ระดับเซลล์ อาจารย์หมอหญิง พญ. ศุภัฏษณา สิงห์ยะบุศย์ ได้เข้าร่วมงานประชุมทางวิชาการ อัพเดทเทคโนโลยีด้านการรักษาทางความงามควบคู่ไปกับการชะลอวัย @Waldrof Astoria Bangkok เป็นการรักษาตั้งแต่ระดับเซลล์ ที่เป็นสาเหตุที่แท้จริงเพื่อผลลัพธ์ดียิ่งขึ้น ชัดเจนยิ่งขึ้น และยั่งยืนยิ่งขึ้น เข้าใจสาเหตุที่แท้จริงมากขึ้น วินิจฉัยเก่งขึ้น ชำนาญมากขึ้น ก็แก้ปัญหาให้คนไข้ได้6 views0 comments

Comentários


bottom of page